Älä ole yksin

Oikeahetki on pieni ja ketterä koko perheen terapiatalo ja päihdeklinikka, joka toimii Kauhajoella sekä Vaasan seudulla Maalahdessa. Tarjoamme laadukasta koko perheen huomioivaa avohoitoa alkoholismiin ja muihin päihderiippuvuuksiin. Perheterapeuttinen työote näkyy myös muissa terapiapalveluissamme, jossa ihmisen kohtaaminen aidosti ja inhimillisesti, omaa kokemusta hyödyntäen on toimintamme kivijalka. Kurssit, taitopainotteiset päihdetyön koulutukset ja valmennukset ovat osaamistamme. Innolla teemme osuutemme ennaltaehkäisevän päihdetyön hyväksi luennoillamme kouluille ja oppilaitoksille. Yrityksiä ja yhteisöä autamme päihdeongelman tunnistamisessa, puheeksiotossa sekä hoitoonohjauksessa. ÄLÄ JÄÄ YKSIN.

Lue lisää